Välkommen till Biyunakademin!

Biyunakademin(f.d. Biyunskolan) grundades år 1995 och leds av den kinesiska Qi Gong mästaren Fan Xiulan, Biyun traditionens skapare. En för skolan viktig uppgift är att säkra kvalitén på utbildningen av instruktörer i Qi Gong enligt BIYUN samt att fortbilda och ge kontinuerligt stöd åt redan utbildade och aktiva instruktörer.

Biyunakademin är utbildningsansvarig och officiell representant för BIYUN i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, USA samt övriga västländer. Biyunskolan har genom Fan Xiulan upphovsrätten till alla metoder i Biyuntraditionen och auktorisera därmed instruktörerna.

 Enbart den av Biyunakademin auktoriserad och godkänd instruktör kan lära ut Qi Gong enligt BIYUN. Kurser och utbildningar ges till människor i alla åldrar och yrkeskategorier. Fan Xiulan undervisar inte bara på Biyunskolan utan även på andra platser och i samarbete med olika institutioner, organisationer, företag mm.